Skoki narciarskie

Kategoria: Sport

Skoki narciarskie są dyscypliną sportów ekstremalnych. Ten sport polega na skoczeniu jak najdalej i lądowaniu tak zwanym telemarkiem po wybiciu się z progu skoczni. Skocznia jest to miejsce, z którego rozpędzają się i skaczą skoczkowie. Długości skoczni są różne najmniejsze mają po 50 metrów, ale te duże mają nawet ponad 200 metrów i właśnie od tych wielkości są nazwane skoczniami mamucimi. Każdy skoczek musi oddać dwa skoki, ponieważ w całym turnieju są dwie tury, ale do drugiej tury dostaje się tylko 30 zawodników z tury pierwszej. Po oddanym skoku, skoczek czeka na ogłoszenie wyników. Każdy skok ocenia pięciu sędziów z pięciu różnych krajów. Po ogłoszeniu not odrzuca się noty skrajne, czyli największą i najmniejszą, pozostałe trzy będą świadczyć o miejscu, jakie zajmie skoczek. Mimo iż skoki narciarskie najczęściej kojarzą się z zimową dyscypliną sportu to organizowane są również zawody letnich skoków narciarskich, przeprowadza się je na zwykłych skoczniach i mimo iż nie ma śniegu to zawody są bardzo udane, ponieważ skoczkowie skaczą na sztucznej murawie, która zastępuje śnieg.

Tagi: , , , , ,